Your Reliable Supplier of Construction
Home pageReferenceFakultní nemocnice v Motole, Praha

Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Dětskou část FN Motol představuje budova ve tvaru kříže, z něhož jednotlivá ramena mají názvy podle velkých písmen abecedy A, B, C a D, se středem S, který je centrálním uzlem, kde probíhá veškerá komunikace tohoto souboru budov.Z tohoto důvodu musela rekonstrukce uzlu S probíhat postupně tak, aby nebyl omezen provoz ostatních křídel.
Křídlo C bylo při rekonstrukci vybouráno až na nosný skelet. Byla k němu přistavěna nová komunikační vertikála, kde jsou dva výtahy, schodiště, instalačními šachty a rozvodny. V křídle C vzniklo devět pater špičkově vybavených lůžkových pokojů, jedno patro JIP, jedno patro lékařských pokojů, jedno patro mléčné kuchyně a tři technická podlaží. Součástí stavby byl i technický tunel okolo křídel A, B a C, který převážně slouží pro automatickou dopravu vozíků.