Your Reliable Supplier of Construction
Home pageReferenceOstatníPivovar StaroBrno, Brno

Pivovar StaroBrno, Brno

Jednalo se o kompletní rekonstrukci varny, pomocných provozů, šrotovny, venkovních sil na slad, příjmu sladu a úpravu dolního nádvoří a vjezdů. Celý areál firmy STAROBRNO a.s. je památkově chráněn, proto veškeré práce byly provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly architektonickému ztvárnění varny, jak je zpracoval zadavatel projektové dokumentace. Veškeré stavební práce byly prováděny v mimořádně obtížných technických, technologický a hygienických podmínkách a za plného provozu varny.