Your Reliable Supplier of Construction
Home pageReferenceObchodní domyTESCO Lamač, Bratislava

TESCO Lamač, Bratislava

Objekt nazvaný Galéria slouží jako obchodní ulice a skládá se ze 2 nadzemních podlaží, kdy v 1.NP jsou parkovací stání a dále obslužné provozy – kotelna, elektrorozvodny, aj. Ve 2.NP jsou prostory jednotlivých nájemců obchodních jednotek a společné prostory, jako sociální zařízení, výtahy pro návoz zboží, obchodní pasáž.Ve zvýšeném 2.NP se nacházejí prostory pro zaměstnance Galerie.
Objekt o půdorysné ploše cca 5.500 m² je založen na pilotách. Nosná konstrukce objektu je navržena jako prefabrikovaný železobetonový skelet. Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými panely typu Spirol. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem s tepelnou izolací a PVC krytinou. Obvodový plášť je tvořen panely Trimo, před kterými je z architektonických důvodů v části keramický obklad .