Your Reliable Supplier of Construction
Home pageReferenceŠkolstvíUK, Přírodovědecká fakulta, Praha

UK, Přírodovědecká fakulta, Praha

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci původní historické budovy Přírodovědecké fakulty, která probíhala od prosince roku 2003 v pěti etapách.
Díky dobré spolupráci s projektantem se podařilo vytvořit zdařilý kompromis mezi původním historickým objektem se začleněním nejmodernějších technologií a vybavení 21. století.
Unistav jako generální dodavatel prováděl veškeré práce včetně nestandardního řešení podchycení základových konstrukcí, technicky náročné půdní vestavby a rekonstrukci historických poslucháren. Součástí dodávky bylo také vybavení laboratoří nábytkem, dodávka chemické čističky odpadních vod a v suterénních prostorech bylo vybudováno zázemí pro studenty. Zvláštní zmínku si zaslouží audiovizuální propojení jednotlivých pracovišť s posluchárnami a laboratořemi. Za povšimnutí rovněž stojí nově zrestaurovaný vstupní prostor jehož součástí je moderní komunikační centrum.