Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceOstatníHotel EUROPA, Brno

Hotel EUROPA, Brno

Komplexní zhotovení stavby spočívalo jednak ve stavební části díla, tj. v rekonstrukci a dostavbě objektu a jednak v dodávce provozních technologických celků. Přestavba původně administrativní budovy na hotel se 44 standardně vybavenými pokoji zahrnovala rekonstrukci a přestavbu nadzemních podlaží na hotelové pokoje, snídaňovou jídelnu s přípravnou a hotelovým zázemím v suterénním podlaží, resp. podkrovní vestavbu s hotelovými pokoji orientovanými do dvorního traktu. Součástí prací byla i dodávka dvou výtahů. Ráz uliční fasády a prvky její výzdoby původně měšťanského domu zůstal zachován a objekt tak vhodně zapadá do celkového architektonického výrazu ulice.