Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceOstatníNárodní muzeum v Terezíně - oprava zástavby po obvodu severního nádvoří depozitáře

Národní muzeum v Terezíně - oprava zástavby po obvodu severního nádvoří depozitáře

Jedná se o objekt bývalých kasáren granátnického pluku z 80 let 18. století.
Na objektu byly provedeny rekonstrukční práce a to jak v části objektu po obvodu severního nádvoří, tak i ve spojovacím krčku. Tuto část objektu bude NM využit pro depozitáře a pracovny.
V 1PP objektu bylo cihelné zdivo očištěno od původní omítky a do otvorů od sklepních oken byly namontovány kované mříže.
Byly částečně provedeny rozvody zdravotechniky a elektroinstalace. Tyto prostory prozatím slouží k přirozenému provětrání objektu od vlhkosti.
V 1NP objektu byl vybudován prostor pro vrátnici a velín se stálou službou, inspekční pokoje pro příležitostné pracovníky, skladovací prostory a sociální zařízení. V objektu byly provedeny nové rozvody elektro, vodovodu a kanalizace, vyměněny veškeré výplně otvorů oken a dveří. V 1NP byly dále odstraněny původní podlahové vrstvy , které byly nahrazeny novými a dále zde byly provedeny sanační omítky. Na závěr bylo celé podlaží vymalováno. Také byly provedeny úpravy dvora. Kolem objektu po celém obvodu severního nádvoří byl proveden odkop, ve kterém byl vybetonován provětrávací kanál, který byl následně zakryt konstrukcí z pískových desek, dále byl zřízen rozvod požární vody včetně nadzemního hydrantu.