Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceOstatníNárodní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze

Hala, pro skladování historických a muzejních cenností, je osazena na rovinném území v prostoru bývalého hliniště cihelny. Hala je navržena na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 58,0 m x 31,25 a je založena na pilotách. Svislé nosné konstrukce vytvářejí tři podélné lodě v šířkách 7,20 m, 14,40 m a 9,0 m. V příčném směru jsou konstrukční prvky navrženy ve vzdálenostech 7,20 m. Skelet je montovaný železobetonový, výplňové zdivo z cihelných tvárnic. Zastřešení je provedeno ocelovými obloukovými vazníky, krytina z ocelového ohýbaného plechu. Fasádní plášť tvoří částečně železobetonové pohledové panely a částečně profilované hliníkové plechy v kombinaci se stínícími žaluziemi.
Hala má souhrnně tři podlaží, přičemž druhé zabírá menší část půdorysné plochy. Uvnitř se nachází v délce jedné boční lodi jeřábová dráha, střední loď vyplňuje skladová technologie, pevné i posuvné regály dále nákladní výtah a ocelové schodiště a poslední loď vyplňují technické, denní a sociální místnosti, spojovací chodba po plné délce haly s bočními vstupy a dvě proti sobě orientované schodiště, dále ve třetím patře této lodi je umístěna při fasádě krytá kontrolní chodba. Hlavní vstup, resp. vjezd sekčními vraty je ze západní fasády zapuštěným vstupním portálem s jeřábovým kladkostrojem pro pojízdný kolejový vozík, který dopravuje materiál spojovací chodbou přes další sekční vrata do prostoru jeřábové dráhy. Celý objekt je ústředně vytápěn, popř. Klimatizován, strojovny jsou umístěny ve třetím patře. Dále je komplexně kamerově monitorován a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem, rovněž i systémem EPS. Centrály těchto systémů se nachází ve druhém patře. Specifické pro výstavbu haly byl fakt, že ze strany investora byl kladen důraz na stálost a neměnnost teploty a vlhkosti vzduchu vnitřního prostředí a maximální využití prostoru, ideální pro skladování historických materiálů uchovaných pro další generace našeho národa. Tento úkol se povedlo beze zbytku splnit ve výborné kvalitě.