Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceObchodní domyObchodní dům IKEA v Brně

Obchodní dům IKEA v Brně

Obchodní dům IKEA je první etapou výstavby areálu Shoping park IKEA Brno budovaného v jižní části Brna na katastrálním území Dolní Heršpice v těsné návaznosti na křižovatku dálnic D1 (Praha- Brno-Olomouc) a D2 (Brnoratislava).
Budova obchodního domu IKEA je typickou velkoprostorovou stavbou, jejímž úkolem je prezentace a prodej bytového zařízení a bytových doplňků švédské firmy IKEA. Vlastní stavba je strohá, technicistní s kultivovanými konstrukčními detaily. Důležitým prvkem je rovněž barevnost objektu, zejména pak kombinace tradičních barev firmy IKEA – modré a žluté.
Mimo hlavní objekt IKEA (zastavěná plocha 11.564 m2) jsou vybudovány objekty infrastruktury, jako je hlavní trafostanice, regulační stanice plynu, čistírna zaolejovaných vod a požární nádrž.
Dopravní objekty tvoří systém příjezdových a obslužných komunikací a rozsáhlé plochy parkovacích stání s kapacitou 1 222 stání pro osobní automobily. Plocha parkoviště je doplněna parkovou zelení. V areálu byly vybudovány všechny potřebné inženýrské sítě jako jsou kanalizace, vodovody, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a ostatní.
Firma UNISTAV a.s. působila na této stavbě jako generální dodavatel stavby včetně projektové dokumentace a zajištění kolaudace stavby. Stavba byla předání investorovi za 7 měsíců a pracovníci UNISTAVu zde pracovali téměř nepřetržitě ve 3 směnách. O spokojenosti investora svědčí jeho referenční dopis.