Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceBytové domyPolyfunkční dům "sluneční věž", Praha - Karlín

Polyfunkční dům "sluneční věž", Praha - Karlín

Objekt má dvě podzemní podlaží a dvacet nadzemních podlaží. V podzemních podlažích jsou umístěny garážová stání a technologické celky stavby. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty a kancelářské prostory. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách a základové desce. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet z monolitického betonu. Prosklený fasádní plášť je osazen zavěšenými tvarovanými vertikálními lamelami, které zdvojují stínění objektu a modelují tvar.