Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodReferenceŠkolstvíVíceúčelové zařízení JAMU Brno

Víceúčelové zařízení JAMU Brno

Novostavba víceúčelového zařízení JAMU byla realizována v proluce vzniklé stržením byválého hotelu Astoria Novobranská 3 v Brně.
Pozemek určený pro výstavbu se nacházel na obvodu městského historického jádra, tedy součástí městské památkové rezervace. Z této skutečnosti také vyplynul požadavek orgánů památkové péče na zachování uliční fasády bývalého hotelu. Snahou architektů bylo navrhnout objekt, který ve svém výrazu charakterizuje především náplň divadelní fakulty JAMU. Dále bylo nutné splnit požadavky stavebního programu na komerční prostory v parteru budovy, sály pohybové výchovy a muzikálu, centrální knihovnu JAMU, a především ubytovací část kolejí se studentským klubem.
Architektonický koncept zcela záměrně využívá stávající neoklasicisní fasády jako prvku symbolizujícího divadelní kulisu. Tento architektonický záměr je podtržen kontrastem použitého barevného řešení. Následná soustava prostorů propojuje uliční pěší zónu s vnitřním atriem, které slouží jako respirium knihovny a místo případných divadelních vystoupení. Samostatná lůžková část s kapacitou 250 lůžek je situována do dvou dvorních křídel propojených respirií v místě centrálního schodiště. Ze studentského klubu v nejvyšším podlaží je výhled na panorama brněnských věží.
Základní nosnou konstrukcí budovy tvoří monolitický železobetonový skelet založený na vrtaných pilotách.
Obvodový plášť objektu je proveden v kombinaci prosklených závěsných stěn s tradičními vyzdívkami v ubytovací části. Charakterem architektury a prostorovým pojetím by měl nově navržený objekt vytvořit prostředí, které bude mít zásadní vliv na formování studentů JAMU. Jejich přítomnost by měla také kladně ovlivnit dění v městském centru. 37. Víceúčelové zařízení JAMU – Brno Investor / Investor: JAMU, Brno Uživatel / User: JAMU, Brno Termín výstavby / Construction period: 05/1997 – 12/1998 Náklady / Capital cost: 132,0 mil. Kč