Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodNovinkySlavnostní otevření MOU ReCAMO

Slavnostní otevření MOU ReCAMO

21.01.2013

Dne 18.1 2011 proběhlo slavnostní otevření Morávkova pavilonu- Regionální centrum aplikované molekulární onkologie ReCAMO. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili prof.MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,dr.h.c. Ředitel nemocnice za Unistav Ing. Josef Kavan, Ing. Kateřina Friedlová, Ing. Adam Koňařík.


technické info:
Název stavby: ReCAMO - Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
Objednatel: Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec 7, 656 53 Brno
TDI: S-Invest CZ, s.r.o.
Zhotovitel: Unistav, a.s.
Generální projektant: Ing. Arch. Aleš Burian

Cena díla vč. dodatku: 56 393 200Kč bez DPH (67 671 840Kč vč. DPH)
Termíny provedení díla: zahájení prací: 21. 11. 2011
dokončení prací: 15. 11. 2012
předání díla investorovi 30. 11. 2012

Během výstavby splněno 26 uzlových bodů daných v SOD.
Součástí dodávky Unistavu, a.s. byla realizační projektová dokumentace.

Záruční doba: 60 měsíců, vyjímku tvoří střešní plášť na ten je záruka 120 měsíců

Účelem stavby bylo vybudování laboratorního pracoviště při zachování stávajících prostor tkáňové banky a doplnění laboratorních provozů o místnosti pro občasnou výuku a ubytovací prostory v rozsahu tří jednolůžkových pokojů.

Popis stavby:
Stavba byla provedena dle vydaného certifikátu autorizovaného inspektora. Jedná se o rekonstrukci pavilonu F v areálu Masarykova onkologického ústavu, dále rekonstrukci venkovního schodiště a přístavbu podzemní spojovací chodby, která spojuje pavilon F s pavilonem E (kuchyní). Práce byly zahájeny v listopadu 2011 bouracími pracemi, kdy došlo ke kompletnímu vybourání vnitřních dispozic, střešních plášťů a venkovních spojovacích konstrukcí včetně odstranění všech technologii. Poté navazovalo provedení statických prací (nová monolitická venkovní schodiště, vstupní lávka, podzemní spojovací chodba, statická zajištění) a nová výstavba (rozsáhlá sanace objektu proti vodě v 3PP,4PP, střešní plášť, okna, TI, nové oplocení objektu atd.)včetně všech technologii.
Rekonstrukce probíhala za provozu tkáňové banky, která se nachází ve 4. podzemním podlaží.
Unistav, a.s. dodal zakázku včetně prvotního zařízení a vnitřního vybavení stavby.
Veškeré vady a nedodělky z předání díla investorovi byly odstraněny hned po předání v prosinci 2012. 
 

Naše stavby

Prohlédněte si naše referenční projekty.

Polyfunkční dům
Obytný soubor Centrum Starý Modřan, Praha
Bytové domy Košíře, Pod Kavalírkou, Praha
Bytový soubor Rezidence Modřínová - Ďáblický háj, Praha
Bytový dům Circle I. a II., Plzeň
CAMPUS RESIDENTAL AREA - B, ul. Netroufalky, Brno
Bytové domy, ul. Horníkova, Brno
Polyfunkční bytový komplex - Budova