Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodNovinkySlavnostní poklep základního kamene "Zámecká jízdárna v Lednici"

Slavnostní poklep základního kamene "Zámecká jízdárna v Lednici"

18.06.2012

Lednice, 14. června 2012 – Dnešním slavnostním poklepem základního kamene za přítomnosti jihomoravského hejtmana Michala Haška, starosty Lednice Libora Kabáta, zástupců státní správy a spolupracujících subjektů bylo symbolicky potvrzeno zahájení stavebních prací projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ podpořeného dotací z Integrovaného operačního programu (IOP).
Za sdružení poklepal zástupce vedoucí firmy sdružení IMOS - Ing. Oldřich Štercl.V rámci ukončeného otevřeného nadlimitního výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních prací realizace projektu byla dne 3. 5. 2012 uzavřena smlouva s účastníky „Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice“, s firmami IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a UNISTAV a.s., s nabídkou nejlépe splňující kritéria zadání a nejnižší nabídkovou cenou 312.832.724,- Kč bez DPH (375.399.269,-Kč vč. DPH) a termínem plnění do 440 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy. Dne 15. 5. 2012 bylo
předáno staveniště objektu zámeckých jízdáren zhotoviteli a od tohoto dne byly fakticky zahájeny stavební práce.

„Díky zkušenostem konsorcia těchto firem z realizace obdobných projektů naplníme motto Integrovaného operačního programu - Vracíme památky do života,“ uvedl předseda představenstva zájmového sdružení právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice Libor Kabát. Začíná tak nejnáročnější část realizace projektu. Sdružení stavebních firem vzalo na sebe podpisem smlouvy o dílo závazek provést veškeré stavební práce na objektu zámeckých jízdáren tak, aby byla naplněna podmínka vzorové obnovy národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Téměř půlmiliardová investice v podobě přislíbené dotace z IOP bude tedy využita k vytvoření nového multifunkčního centra, které bude sloužit k navrženému účelu vzdělávacího charakteru se zaměřením na komponované krajiny na příkladu Lednicko-valtického areálu (LVA) a v duchu Lichtenštejnské tradice. Veškeré stavební práce, na něž následně naváže realizace interiérů a expozic, budou probíhat v jižním a východním křídle zámeckých jízdáren za přísného dohledu orgánů památkové péče a zároveň za splnění pravidel Integrovaného operačního programu.

„Jihomoravský kraj bude jako jeden z hlavních iniciátorů myšlenky obnovy zámeckých jízdáren i nadále realizaci tohoto projektu podporovat. Zámecká jízdárna v Lednici, jedna z památek UNESCO, se tak po mnoha letech dočká skutečného znovuoživení a obnovy na multifunkční centrum, které bude sloužit především vzdělávacím účelům a v neposlední řadě pro občany nejen z jižní Moravy, ale i celé republiky,“ řekl hejtman Michal Hašek. Naše stavby

Prohlédněte si naše referenční projekty.

Polyfunkční dům
Obytný soubor Centrum Starý Modřan, Praha
Bytové domy Košíře, Pod Kavalírkou, Praha
Bytový soubor Rezidence Modřínová - Ďáblický háj, Praha
Bytový dům Circle I. a II., Plzeň
CAMPUS RESIDENTAL AREA - B, ul. Netroufalky, Brno
Bytové domy, ul. Horníkova, Brno
Polyfunkční bytový komplex - Budova