Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodNovinkyUJEP zahájil výstavbu MFC v kampusu

UJEP zahájil výstavbu MFC v kampusu

30.11.2011

Slavnostní poklep na základní kámen Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra UJEP odstartoval rozsáhlou investiční akci o celkových nákladech cca 300 mil. korun.Zahájení se zúčastnil rektor UJEP prof. RNDr. René Wokoun, CSc., ředitelka odboru investic MŠMT Ing. Yveta Kurfürstová, náměstek hejtmanky ÚK Mgr. Arno Fišera, primátor města Ústí nad Labem Ing. Vít Mandík, bývalá rektorka UJEP doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., kvestorka UJEP Ing. Jana Janáková, zástupce generálního ředitele Unistav a.s. Martin Řehůřek a další významní hosté a představitelé ústecké univerzity.Další etapa výstavby kampusu je vztažena k vybudování Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra univerzity, které bude zahrnovat vzdělávací kapacity, rektorát UJEP s jeho administrativním zázemím, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a Univerzitní knihovnu. Významným přínosem pro celou univerzitu bude zbudování velkých sdílených aul a poslucháren (pro 1x 315, 1x 190 a 2x 90 posluchačů).

Dalším neméně důležitým krokem pro naši UJEP bude vybudování společné Univerzitní knihovny. Ta bude sdružovat na 250 tisíc svazků. K dispozici zde bude cca 110 studijních míst. Knihovna bude disponovat moderní technologií RFID, což je zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vracení knih. Součástí knihovny bude také Literární kavárna (meeting point), která poskytne prostor pro setkávání, besedy, semináře či realizaci kurzů informačního vzdělávání. Výraznou změnou bude také velký volný výběr, ale zejména zpřístupnění Univerzitní knihovny veřejnosti, což v dosavadních podmínkách univerzity nebylo možné. Samozřejmostí bude prodejna skript, kopírovací služby a počítačová učebna.

Zajímavostí spojenou s touto stavbou, která se stane středem života celého kampusu, bude vybudování dlážděného studentského náměstí před MFC. Nepůjde totiž o klasickou zámkovou dlažbu, ale o kostky 10x10 cm.

Termín dokončení výstavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a Univerzitní knihovny je plánován na červenec 2012. Doba trvání stavby činí 13 měsíců.

Další důležité údaje:

Rozměry v m2 (přibližně): zastavěná plocha – 3 800 m2 užitková plocha – 10 800 m2 obestavěný prostor – 62 000 m3

Financování: MŠMT (292 mil. korun) + UJEP (10 mil. korun)

Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.

Dodavatel stavby: Unistav a.s., Brno

Stavební dozor: AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem

Vizualizace MFC a UK jsou pro Vás připraveny ZDE

Naše stavby

Prohlédněte si naše referenční projekty.

Polyfunkční dům
Obytný soubor Centrum Starý Modřan, Praha
Bytové domy Košíře, Pod Kavalírkou, Praha
Bytový soubor Rezidence Modřínová - Ďáblický háj, Praha
Bytový dům Circle I. a II., Plzeň
CAMPUS RESIDENTAL AREA - B, ul. Netroufalky, Brno
Bytové domy, ul. Horníkova, Brno
Polyfunkční bytový komplex - Budova