Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodNovinkyVyjádření k podezřelým zakázkám rekonstrukce DK Poklad

Vyjádření k podezřelým zakázkám rekonstrukce DK Poklad

18.09.2013

 

Společnost Unistav se ve sdružení se společností Ridera Stavební a Prominecon zúčastnila veřejné zakázky na realizaci akce "Rekonstrukce
DK POKLAD" a v konkurenci 7 uchazečů tuto také získala s vítěznou cenou 144,4 mil. Kč (na druhém místě byl uchazeč s cenou 146,9 mil., Kč, na třetím 155 mil. Kč). Předpokládaná hodnota, zveřejněná v informačním systému veřejných zakázek, kterou stanovuje zadavatel na základě doporučení projektanta jako předběžnou, přitom původně činila 242 mil. Kč. S ohledem na probíhající šetření jsme byli požádáni v pondělí 16.9.2013 policejními orgány o součinnost, kterou jsme v požadovaném rozsahu poskytli. Můžeme vás ujistit, ze naše nabídka je v pořádku a spíše máme problém se do nízké ceny "vejít".

Naše stavby

Prohlédněte si naše referenční projekty.

Polyfunkční dům
Obytný soubor Centrum Starý Modřan, Praha
Bytové domy Košíře, Pod Kavalírkou, Praha
Bytový soubor Rezidence Modřínová - Ďáblický háj, Praha
Bytový dům Circle I. a II., Plzeň
CAMPUS RESIDENTAL AREA - B, ul. Netroufalky, Brno
Bytové domy, ul. Horníkova, Brno
Polyfunkční bytový komplex - Budova