POPIS REFERENCE

Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce objektů Kapitulního děkanství, Kočároven, věže sv. Barbory a částečná rekonstrukce Přemyslovského paláce, nová přístavba objektu Parkán a nová úprava nádvoří. Dále předmětem díla byla dodávka výstavní- ho fundusu v uvedených objektech. Objekty Kapitulního děkanství a Přemyslovského paláce jsou evidovány jako Národní kulturní památka. V 1.PP jsou místnosti pro expozice a vinárna, v 1.NP jsou místnosti pro expozice, kavárna, sociální zařízení a zázemí muzea. V 2.NP jsou místnosti pro expozice a nově vybudovaný Mozartův sál. Jednopodlažní přístavba objektu Parkán je provedena z monolitického železobetonu a složí jako propojení objektů Kapitulního děkanství a Přemyslovského paláce. V objektech byly provedeny repase popř. restaurování dřevěných podlah, dveří, dále restaurování stěnových maleb a štukové výzdoby dále byly provedeny opravy popř.restaurování fasád všech objektů s výjimkou fasády Přemyslovského paláce, nově byly provedeny veškeré instalace, vzduchotechnika, zabezpečení a nově byl zřízen i hydraulický výtah.

Informace o projektu

Investor

Muzeum moderního umění, Olomouc

Kategorie

Památky

Dokončeno

08/2004 - 04/2006

Rozpočet projektu

127,5 mil. Kč