POPIS REFERENCE

Jedná se o novostavbu polyfunkčního čtyřpodlažního objektu, který plní funkci jak bytovou, tak i komerční. Objekt je rozdělen na dvě části A a B se společným vstupem a parkovacími stáními v 1.NP objektu. V 1.NP části A se nacházejí prostory pro komerční účely (kavárna, pošta, 2x komerční prostor) v část B se nachází klub důchodců. V objektu je celkem 63 bytových jednotek a 27 parkovacích stání. Další parkovací stání jsou zřízena na nově vybudované, k objektu přiléhající komunikaci. Celkem je zřízeno 85 stání.

Informace o projektu

Investor

Winning Estate Beta s.r.o.

Kategorie

Bytové domy

Dokončeno

01/2018 - 05/2019

Rozpočet projektu

111,9 mil. Kč