POPIS REFERENCE

Jedná se o novostavbu polyfunkčního bytového domu a samostatného objektu garáží a parkování. Součástí díla bylo také provedení komunikací, přípojek a přeložek inženýrských sítí, retenčních nádrží pro bytový dům a objekt garáží, veřejného osvětlení a terénních a sadových úprav.

Informace o projektu

Investor

Byty Bolzáno, s.r.o.

Kategorie

Bytové domy

Dokončeno

04/2017 – 01/2019

Rozpočet projektu

93,4 mil. Kč