POPIS REFERENCE

Campus Rezidenční Areál – B se nachází v těsné blízkosti Kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích. Z širšího hlediska je doplňujícím článkem Kampusu a plní funkci ubytování kombinovaného se složkou služeb pro celé území.

Informace o projektu

Investor

RP XXI a.s., Brno

Kategorie

Bytové domy

Dokončeno

06/2011 - 12/2012

Rozpočet projektu

225 mil. Kč