POPIS REFERENCE

V rámci realizace stavby byly řešeny zejména dispoziční změny objektů vyvolané novým využitím a celkovou rekonstrukcí fasády a zázemí včetně nástavby posluchárny. Objekt se stávající posluchárnou ve 2.NP a laboratořemi v 1.NP byl kompletně revitalizován. Posluchárna zůstala samostatně přístupná spojovacím mostem. Původní fasádní a střešní plášť posluchárny byl odstraněn na nosnou konstrukci, vybourány byly také podlahové konstrukce, vnitřní příčky, podlahy, venkovní ocelové schodiště, podhledy, omítky, okna a dveře, veškeré zařizovací předměty a rozvody. Objekt pracoven prošel dispozičními úpravami na základě požadavků zadavatele a s ohledem na vyšší plošné potřeby Univerzity byla provedena nástavba 3.NP (cca 200 m2 půdorysné plochy) s nosnou ocelovou montovanou konstrukcí na východní dvoupodlažní částí budovy.

Informace o projektu

Investor

Univerzita Pardubice

Kategorie

Školství

Dokončeno

08/2014 - 09/2015

Rozpočet projektu

76 mil. Kč