POPIS REFERENCE

Jednalo se o výstavbu nového pavilonu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) na místě dvou stávajících nevyhovujících objektů, které byly před zahájením výstavby odstraněny. Nový pavilon vytvořil moderní výukové, výzkumné, technické a společenské prostory pro katedry, které se zabývají chovem zvířat. Realizace výstavby nového pavilonu probíhala bez omezení provozu ostatních objektů v uzavřeném areálu Univerzity.

Informace o projektu

Investor

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kategorie

Školství

Dokončeno

08/2014 - 06/2015

Rozpočet projektu

134 mil. Kč