POPIS REFERENCE

Jedná se o novostavbu designového hotelu v těsné blízkosti areálu vyhlášeného 36 jamkového PGA golfového hřiště.V geometrickém středu budovy se nachází centrum hotelu – jeho hlavní vstup, lobby a restaurace. Tyto prostory jsou volně propojeny betonovou rampou a otevírají se do exteriéru velkými prosklenými plochami. Na obě strany od centrální části budovy navazují křídla ubytovacích částí s 39ti pokoji a 5ti apartmány. V suterénu objektu jsou umístěny konferenční prostory wellness/spa.

Objekt je založen na železobetonové základové desce. Konstrukční systém hotelu je železobetonový monolitický, doplněný ocelovými sloupy. Objekt je částečně podsklepený a skládá se ze 3 dilatačních celků. Jednotlivá patra objektů A a C jsou propojena dvouramenným schodištěm a výtahem. Podlaží objektu B jsou propojena monolitickou šikmou rampou. Fasáda je provedena jako typová provětrávaná z velkoformátových vláknocementových probarvených desek, stejné fasádní desky jsou použity i na podhled pod celým objektem A. Vnější okenní výplně a strukturální fasády jsou hliníkové. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV celého objektu, ale i chlazení částí objektu v letním období jsou tepelná čerpadla a hlubinné vrty. Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny rekuperací z důvodů využití odpadního tepla. Slaboproudé systémy slouží hlavně pro bezpečný provoz objektu (EPS, nouzový zvukový systém, vnitřní kamerový okruh, kartový systém, záložní napájení) a také pro vytvoření komfortu stanoveného současnými elektronickými technologickými standardy (PC síť, internet na pokojích, distribuce TV signálu, WiFi, …).

Informace o projektu

Investor

Richard Kučík, Čeladná

Kategorie

Ostatní

Dokončeno

03/2010 - 05/2011

Rozpočet projektu

195 mil. Kč