POPIS REFERENCE

Realizace víceúčelového kulturně společenského zařízení probíhala na místě původního objektu hospody. Demolice objektu hospody proběhla před zahájením vlastní realizace výstavby kulturního domu. Stavba bude sloužit pro konání kulturních a společenských akcí. V objektu se nachází kulturní sál, který je propojen s pivnicí. Objekt má tři nadzemní podlaží (2 NP a podkroví) a je částečně podsklepený. Sál je proveden na výšku obou podlaží. Podstřešní prostor sálu je zcela otevřený, s viditelnými ztužujícími ocelovými táhly. Druhé podlaží je pouze nad prostorem pivnice. V suterénu se nachází sklad stolů, sklad nápojů a technická místnost. V 1. NP je kulturní sál s jevištěm, pivnice a sociální zázemí pro hosty. Ve 2. NP je salonek pivnice, kuchyňka, galerie nad částí sálu, a sociální zázemí pro personál. V podkroví se nachází pouze technická místnost.

Informace o projektu

Investor

Obec Olšany

Kategorie

Ostatní

Dokončeno

07/2018 – 10/2019

Rozpočet projektu

25,7 mil. Kč