POPIS REFERENCE

Objekt výukového centra se nachází v centru parku Lužánky mezi památkově chráněnou budovou někdejšího kasina (dnes Středisko volného času), jeho přístavbou a technickým objektem ve správě Veřejné zeleně města Brna. Park Lužánky o rozloze 20 ha je nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem v českých zemích, je nejvýznamnějším brněnským parkem a je prohlášen kulturní památkou. Park se nachází na území ochranného pásma městské památkové rezervace Brno. Objekty skleníků výukového centra budou sloužit pro přírodovědné a polytechnické volnočasové aktivity.

Informace o projektu

Investor

Lužánky – středisko volného času Brno

Kategorie

Školství

Dokončeno

02/2019 – 10/2019

Rozpočet projektu

26,4 mil. Kč