POPIS REFERENCE

Stavební práce téměř výhradně probíhaly ve vnitřních prostorách stavby, která slouží výhradně pro administrativní účely. Smyslem stavebních úprav byla modernizace, racionalizace a celková obnova dispozice všech podlaží rektorátu univerzity v Pardubicích.

Informace o projektu

Investor

Univerzita Pardubice, veřejná vysoká škola

Kategorie

Školství

Dokončeno

07/2018 – 10/2019

Rozpočet projektu

96,88 Kč vč. DPH