POPIS REFERENCE

Jednalo se o výstavbu nového výukového pavilonu 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V nově realizovaném objektu jsou umístěny tyto ústavy a pracoviště: Anatomický ústav, Ústav biofyziky, Farmakologický ústav, Oddělení informačních systémů, Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie a Správa budov. Nový pavilon vytvořil moderní výukové, výzkumné, technické, administrativní a společenské prostory.

Před zahájením vlastní výstavby nového objektu byly nejdříve odstraněny dva objekty, které už byly morálně a fyzicky dožilé. V průběhu demolice objektů (přes 6000 m3) byly odstraněny také konstrukce s obsahem azbestu, který byl v kontrolovaném pásmu z konstrukcí odborně odstraněn a následně řádně odbornou firmou zlikvidován.

Informace o projektu

Investor

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie

Školství

Dokončeno

07/2017 – 05/2019

Rozpočet projektu

141,6 mil. Kč bez DPH