DISCLAIMER

Tato mailová elektronická zpráva může obsahovat informace, které jsou předmětem utajení a je tedy určena pouze jejímu adresátu jako jejímu zamýšlenému příjemci. Nejste-li zamýšleným adresátem této zprávy, bez zbytečného odkladu o tom informujte odesílatele a zprávu vymažte. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. upozorňuje příjemce této zprávy, že vůči němu činí nezávaznou poptávku a vyhrazuje si právo smlouvu neuzavřít, žádné úkony či jednání z jeho strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy a prohlašuje, že poptané straně neodpovídá dle § 1728 a § 1729 Občanského zákoníku v platném znění. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. v souladu s §1740 odst. 3 občanského zákoníku nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. nepřipouští ani uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně odporují a dále dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje použití obchodních zvyklostí v rámci celého procesu jednání o smlouvě. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě, tedy se vylučuje použití § 1757 občanského zákoníku.
Společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. prohlašuje, že veškerá komunikace a zpracování jakýchkoliv dat vyplývající z ní je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Veškeré další informace získáte emailem na adrese gdpr@unistav.cz.