Akciová společnost UNISTAV je významnou moravskou stavebně dodavatelskou firmou s vlastní výrobou betonových tvárnic prodávaných pod obchodním názvem UNIBLOCK system. Pracovníky firmy najdeme na stavbách a rekonstrukcích občanských, průmyslových i inženýrských pro státní a soukromé, tuzemské i mezinárodní investory po celé naší republice.

Jedná se o stavby všeho druhu, tedy od obytných komplexů a rodinných domů, přes průmyslové objekty, hypermarkety a zdravotnická zařízení, až po rekonstrukce hotelů a historických objektů. Unistav a.s. je ryze česká firma, která byla založena v roce 1990. V současné době patří mezi prvních patnáct největších stavebních firem u nás a trvale zaměstnává přibližně 550 kmenových zaměstnanců.

Personální politika

Významnou úlohu v činnosti společnosti a jejím úspěšném působení na stavebním trhu hraje personální politika. Základem jsou vždy lidé – lidé vzdělaní, houževnatí, flexibilní, nároční na sebe i ostatní, obětaví, se slušným a vstřícným jednáním, schopni pracovat v týmech. Proto je organizace společnosti založena na otevřeném a pružném systému úsekového uspořádání, kde se klade důraz na součinnost, spolupráci, informovanost.

Firemní filozofie

 • Jdeme vlastní cestou
 • Lidé nepracují proto, aby produkovali papíry a problémy, ale nápady a výsledky
 • Stimulem jednání nejsou příkazy, ale vlastní nadšení, zodpovědnost, samostatnost a loajálnost
 • Orientujeme se na kvalitu jednání a lidí na správných místech, nikoliv na štáby podprůměrných jedinců
 • Investujeme pouze do schopných lidí
 • Vše je na základě dobrovolnosti a vlastní iniciativy
 • Budujeme klima, kde lidé nemusí, ale chtějí
 • Naším plánem je ekonomika a prosperita společnosti
 • Budujeme solidnost firmy – hrdost na značku
 • Orientujeme se na budoucnost, perfektní služby a kvalitu
 • Naše značka musí být dravá, ale zároveň solidní
 • Vytváříme kolektiv, pro který žádný cíl není nemožný
 • Základem je vzájemná důvěra, úcta, dobré vztahy a týmová práce všech a mezi všemi
 • Nesmíříme se s průměrností, natož podprůměrností
 • Náš společný cíl: Špičková firma

Všem odborníkům i absolventům středních a vysokých škol nabízí firma prostor pro seberealizaci a profesní růst, ať už se jedná o jazykové či odborné vzdělávání, školení, možnost práce na různých typech staveb a v neposlední řadě také firemní setkávání zaměstnanců (např. tzv. setkávání třicátníků, tj. pracovníků perspektivních pro další rozvoj a vývoj společnosti).

Chtěli bychom postupně představit několik zcela obyčejných zaměstnanců UNISTAVu na pozadí jejich zařazení ve firmě. Tímto způsobem můžeme nejen ocenit jejich práci, ale přiblížit ji také ostatním zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání ve firmě. Na prvním místě stojí vždy hlavní stavbyvedoucí.

Hlavní stavbyvedoucí – vrcholový manažer

Původně jsme měli v úmyslu popsat běžný pracovní den stavbyvedoucího. Ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. Pracovní den hlavního stavbyvedoucího nelze popsat několika větami. Jedná se o velmi náročnou profesi, která na člověka klade extrémně velké nároky. Samozřejmostí je vysoká odbornost. Ale to je jen první, nikoliv postačující vlastnost.

Musí to být člověk, který se rychle rozhoduje, má přirozenou autoritu, je schopen s klidnou hlavou okamžitě řešit problémy na stavbě, ať už se týkají vlastní stavby, nebo dělníků na stavbě. Z toho plyne obrovská schopnost umět jednat s lidmi, a to nejen s dělníky, ale především s investory, projektanty, státními i nestátními institucemi včetně památkářů…

Takovým člověkem je Ing. Martin Čaňo, absolvent FAST VUT Brno, který nastoupil v UNISTAVu před osmi lety. V současné době pracuje ve funkci hlavního stavbyvedoucího a zastihli jsme jej v Brně na rekonstrukci hotelu Evropa.

Jako hlavní stavbyvedoucí působí na dvou stavbách, proto je jeho pravou rukou při této rekonstrukci dlouholetý spolupracovník – stavbyvedoucí Tomáš Eleder. Společně zajišťují (přesně podle firemní filozofie) zdárný průběh rekonstrukce, tedy například kontrolu staveniště, řízení celé stavby včetně dohledu nad subdodavateli a řešení dalších problémů spojených se stavbou (materiál, spory s investorem apod.).

Hotel Evropa

Rekonstrukce čtyřpodlažního činžovního domu v centru Brna na hotel není stavbou, která by se vymykala běžným opravám. Jedná se o budovu ve tvaru písmene L, která není památkově chráněným objektem. Jediným požadavkem památkářů bylo zachovat stejný vzhled fasády (včetně oken a dveří) do třídy Kapitána Jaroše.

Italský investor požadoval přistavění jednoho NP a vybudování 1 PP, ve kterém bude umístěna restaurace. A právě zde se objevil zajímavý problém, neboť pod celým objektem protéká říčka Ponávka. Původně byly v podzemním podlaží větrané uhelné sklepy, takže nebylo nutné problém s vlhkostí budovy řešit.

Díky přitížení budovy o podkroví (de facto jedno patro) bylo nutné zpevnit založení objektu. Ve sklepě proto byla vybudována základová železobetonová deska, která rozpíná základy a pomáhá držet obvodové zdivo. Pod izolovanou základovou deskou se hromadí spodní voda, která dosahuje až do výšky 1 m pod podlahou. V případě zvýšení vodní hladiny by hrozilo objektu zatopení. Problém se vyřešil vybudováním tří studní, ze kterých je v případě potřeby možno přebytečnou vodu odčerpat.

Vzhledem k nízkým stropům ve sklepních prostorách je veškerá vzduchotechnika umístěna pod podlahou.

 

Rekonstrukce nadzemních podlaží probíhá bez problémů, únosnost dřevěných trámů se zvýšila spřaženými deskami, příčky mezi jednotlivými místnostmi budou ze sádrokartonu.

V současné době pracuje na rekonstrukci 40 až 50 pracovníků, ta je ve fázi hrubé stavby. Hotel Evropa bude dokončen v srpnu letošního roku.

Nejde jen o to stavby profesionálně a kvalitně postavit, ale i o to, aby každá z realizovaných staveb byla originálem a aby v ní byli její budoucí obyvatelé spokojeni. A to je právě snahou společnosti UNISTAV a.s.

Autor: Hana Solařová
Zdroj: Stavebnictví a interiér 4/2008
Fotografie: Monika Zatloukalová