amo002

30 Bře

Arcidiecézní muzeum Olomouc

POPIS REFERENCE Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce objektů Kapitulního děkanství, Kočároven, věže sv. Barbory a částečná rekonstrukce Přemyslovského paláce, nová přístavba objektu Parkán a nová úprava nádvoří. Dále předmětem díla byla dodávka výstavní- ho fundusu v uvedených objektech. Objekty Kapitulního děkanství a Přemyslovského paláce jsou evidovány jako Národní kulturní památka. V 1.PP jsou místnosti pro

tugendhat cool

20 Bře

Vila Tugendhat

POPIS REFERENCE Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V letech 2010–2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byla restaurována do podoby v době jejího dokončení