Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně A.

Vydáno 22.2.2023

Certifikát potvrzuje, že subjekt splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 28.11.2009 a Komise (EU) č. 2017/1505 ze dne 28.8.2017 a Komise (EU) č. 2018/2026 ze dne 19.12.2018 o dobrovolné účasti organizací v systému enviromentálního řízení podniků a auditu (EMAS)

Vydáno 27.3.2024

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně A.

Vydáno 3.2.2022

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně A.

Vydáno 12.3.2021

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 11.10.2020

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně AA.

Vydáno 20.5.2019

Certifikát ověřuje, že společnost zavedla a dodržuje systém EMAS dle nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 1221/2009 s cílem neustále podporovat zlepšování vlivu svých činností na životní prostředí.

Platnost do 31.3.2026

Certifikát potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém environmentálního managementu (EMS) pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb projektovou činnost ve stavebnictví odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016

Platnost do 28.5.2025

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně AA.

Vydáno 22.5.2018

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2017

Certifikát potvrzuje, že subjekt splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 28.11.2009 a Komise (EU) č. 2017/1505 ze dne 28.8.2017 o dobrovolné účasti organizací v systému enviromentálního řízení podniků a auditu (EMAS)

Vydáno 6.4.2021

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2018

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2019

Certifikát potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb včetně jejich odstraňováníodpovídá požadavkům OHSAS 18001:2008

Platnost do 11.3.2021

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, 

Platnost do 28.5.2025

Certifikát osvědčuje systém řízení organizace, který je v souladu s ČSN ISO 45001:20018.

Platnost do 28.5.2025