Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně A.

Vydáno 12.3.2021

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 11.10.2020

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně AA.

Vydáno 20.5.2019

Certifikát ověřuje, že společnost zavedla a dodržuje systém EMAS dle nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 1221/2009 s cílem neustále podporovat zlepšování vlivu svých činností na životní prostředí.

Platnost do 31.3.2020

Certifikát potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém environmentálního managementu (EMS) pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb projektovou činnost ve stavebnictví odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016

Platnost do 29.5.2022

Certifikát potvrzuje, že společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického modelu prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje stupně AA.

Vydáno 22.5.2018

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2017

Certifikát potvrzuje, že subjekt splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 28.11.2009 a Komise (EU) č. 2017/1505 ze dne 28.8.2017 o dobrovolné účasti organizací v systému enviromentálního řízení podniků a auditu (EMAS)

Vydáno 6.4.2021

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2018

Certifikát potvrzuje, že subjekt nemá v dostupných zdrojích registrované dluhy, insolvence, či status nespolehlivého plátce DPH.

Vydáno 21.11.2019

Certifikát potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb včetně jejich odstraňováníodpovídá požadavkům OHSAS 18001:2008

Platnost do 11.3.2021

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, 

Platnost do 29.5.2022

Certifikát osvědčuje systém řízení organizace, který je v souladu s ČSN ISO 45001:20018.

Platnost do 29.5.2022