Kořeny akciové společnosti UNISTAV sahají do roku 1990, kdy byla založena několika podnikateli ze sféry stavebnictví. Strategie rozvoje společnosti byla už od počátku postavena tak, aby rozhodující akcionáři byli zároveň osobně i pracovně zainteresováni ve společnosti. Dalším rozhodnutím z doby vzniku firmy bylo stanoveno, že veškerý zisk společnost reinvestuje do svého dalšího rozvoje.

Hlavní směry a cíle a. s. UNISTAV CONSTRUCTION

Týmová práce – organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému úsekového uspořádání – koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci, informovanost. Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit zájmy celku.

Lidé ve firmě – vše je v lidech. Úspěch podniku stále více závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež pracují s velkým osobním zaujetím a nasazením, lidi, kteří používají v práci srdce i rozum. S tím souvisí kvalita a efektivnost práce. Proto usilujeme zařadit do svého kolektivu lidi tvořivé, houževnaté, flexibilní, optimistické, náročné na sebe i ostatní, obětavé, se slušným a vstřícným jednáním a loajální s firmou.

Orientace na zákazníka – náš zákazník = náš partner. Jde nám především o stálé zvyšování důvěry a budování dobrých a dlouholetých vztahů s našimi zákazníky. Dvoustupňový organizační model společnosti zajišťuje a sleduje snadnou komunikaci všech pracovníků s našimi klienty.

Kvalita – „UNISTAV CONSTRUCTION a. s. je spolehlivý dodavatel Vašich staveb“. Toto firemní heslo je neustále uplatňováno všemi pracovníky společnosti. Vše je založeno na neustálém procesu zdokonalování, rychlosti, solidnosti, dlouhodobé jistotě pro zákazníka.

Výkon – dalším cílem je neustálé zvyšování pomyslné výkonnostní laťky. Počáteční roční obrat byl 30 mil.Kč a v současnosti docilujeme výkon kolem 1 miliardy Kč, což také svědčí o tom, že se nám daří přesvědčit zákazníky o našich přednostech.

Závěr

  • Budujeme solidnost firmy, orientujeme se na budoucnost a perfektní služby pro zákazníky.
  • Základem je důvěra ve spolupráci, důvěra a vážnost k lidem, týmová spolupráce.
  • Dbáme na dobré vztahy mezi lidmi a kulturnost lidí v podniku.

 

Lze konstatovat, že nám nejde jen o to stavby postavit, ale i o to, aby každá námi realizovaná stavba měla svoji „duši“. Jsme přesvědčeni, že stavba v sobě skrývá nejen to, s jakým nasazením a profesionalitou jsme ji budovali, ale i to, jak jsme přemýšleli o pohodlí a spokojenosti jejích budoucích obyvatel.

Za dosažené výsledky patří dík a uznání celému pracovnímu kolektivu, všem obchodním partnerům i všem zákazníkům naší společnosti.