• Jdeme vlastní cestou.
 • Základem je vzájemná důvěra, úcta a dobré vztahy ve spolupracujících týmech.
 • Ceníme si výsledků a nových nápadů, bojujeme s papírováním a hledáním důvodů „proč něco nejde“.
 • Budujeme klima dobrovolnosti, otevřenosti a zpětné vazby.
 • Zodpovědnost, týmovost a vlastní iniciativa jsou stimuly naší práce.
 • Malý tým složený ze špičkových odborníků má pro nás vyšší cenu, než armáda průměrných.
 • Jen špičkové týmy nepovažují žádné cíle za nemožné.
 • Do schopných a ctižádostivých lidí investujeme.
 • Chceme mít dravou firemní kulturu, kde však zaměstnanci nemusejí, ale chtějí.
 • Jen při uvědomění si ekonomiky vlastní práce dosáhneme prosperity společnosti.
 • Spolehlivost Unistavu Construction je více než jeho značka, v budoucnu chceme stále nabízet perfektní služby a kvalitu.
 • S průměrností a podprůměrností se nikdy nesmíříme!