20190821 142634 webresize main

10 Kvě

UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa, Praha

POPIS REFERENCE Jednalo se o výstavbu nového výukového pavilonu 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V nově realizovaném objektu jsou umístěny tyto ústavy a pracoviště: Anatomický ústav, Ústav biofyziky, Farmakologický ústav, Oddělení informačních systémů, Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie a Správa budov. Nový pavilon vytvořil moderní výukové,

DSC 0008 webresize main

10 Kvě

Rekonstrukce rektorátu univerzity v Pardubicích

POPIS REFERENCE Stavební práce téměř výhradně probíhaly ve vnitřních prostorách stavby, která slouží výhradně pro administrativní účely. Smyslem stavebních úprav byla modernizace, racionalizace a celková obnova dispozice všech podlaží rektorátu univerzity v Pardubicích.

IMG 2481 webresize main

10 Kvě

Lužánecký skleník – polytechnické centrum, Brno

POPIS REFERENCE Objekt výukového centra se nachází v centru parku Lužánky mezi památkově chráněnou budovou někdejšího kasina (dnes Středisko volného času), jeho přístavbou a technickým objektem ve správě Veřejné zeleně města Brna. Park Lužánky o rozloze 20 ha je nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem v českých zemích, je nejvýznamnějším brněnským parkem a je prohlášen kulturní památkou.

czu titile

31 Bře

ČZU Praha – Fakulta Agrobiologie

POPIS REFERENCE Jednalo se o výstavbu nového pavilonu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) na místě dvou stávajících nevyhovujících objektů, které byly před zahájením výstavby odstraněny. Nový pavilon vytvořil moderní výukové, výzkumné, technické a společenské prostory pro katedry, které se zabývají chovem zvířat. Realizace výstavby nového pavilonu probíhala bez omezení provozu ostatních objektů v

cemnat title

31 Bře

CEMNAT – centrum materiálů a nanotochnologií

POPIS REFERENCE V rámci realizace stavby byly řešeny zejména dispoziční změny objektů vyvolané novým využitím a celkovou rekonstrukcí fasády a zázemí včetně nástavby posluchárny. Objekt se stávající posluchárnou ve 2.NP a laboratořemi v 1.NP byl kompletně revitalizován. Posluchárna zůstala samostatně přístupná spojovacím mostem. Původní fasádní a střešní plášť posluchárny byl odstraněn na nosnou konstrukci, vybourány

mu campus 01

30 Bře

Univerzitní Campus Bohunice – Fáze F

POPIS REFERENCE V rámci výstavby Zelené etapy, fáze F, Akademického výukového a výzkumného areálu bylo realizováno pět pavilonů a k nim náležející části severního a jižního spojovacího koridoru, skladovací technologie, venkovní a sadové úpravy, komunikace a zpevněné plochy, venkovní areálové inženýrské sítě a spojovací lávka mezi objektem a obchodním komplexem Campus Square. Stavba obdržela v